NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kandidát deskriptoru
Slovo nebo slovní spojení navržené zařazení do tezauru.
[KOVÁŘ-1984:213]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001557.htm ]