NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikace
třídění, klasifikování
1. Uspořádání pojmů nebo jiných entit do tříd a dalších skupin (podtříd apod.) za účelem vyjádření jejich sémantických vztahů. Třídy a další skupiny jsou obvykle vyjádřeny notací. - 2. Přidělování notací (znaků tříd) klasifikačního systému za účelem vyjádření obsahu dokumentu.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:175-176]
[HARROD-1990:135]
[SMETÁČEK-1985:100]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:105]
[ČSN ISO 5127-2003]
[ČSN ISO 5127-6,1994:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001558.htm ]