NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikační schéma
Schéma znázorňující strukturu klasifikačního systému pomocí notací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:175-176]
[HARROD-1990:135-136]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:95]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001559.htm ]