NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikační systém
klasifikační soustava
Logické uspořádání množiny klasifikovaných pojmů na základě vztahů a závislostí mezi charakteristickými znaky těchto pojmů. Struktura klasifikačního systému je zakotvena v klasifikačním schématu. Seznam klasifikovaných pojmů vyjádřených notacemi a opatřených jazykovými ekvivalenty je obsažen v klasifikačních tabulkách. Vyjadřovacím prostředkem klasifikačního systému je systematický selekční jazyk.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:176]
[HARROD-1990:136]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:96]
[ČSN ISO 5127-6,1994:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001560.htm ]