NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikační znak
třídicí znak, systematický znak, znak třídy
Lexikální jednotka (pořádací znak) systematického selekčního jazyka, která vyjadřuje tematiku klasifikovaného dokumentu a slouží jako selekční údaj při jeho zpětném vyhledávání. Rozlišují se znaky hlavní a pomocné, základní, rozvinuté a složené.
[HARROD-1990:134]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:118]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001562.htm ]