NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klíčové slovo
Významové slovo nebo slovní spojení, obvykle ve formalizované podobě, vybrané z názvu nebo textu dokumentu a sloužící jako věcný selekční údaj.
[HARROD-1990:346]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:177]
[SCHWARZ-1999:11]
[SMETÁČEK-1984:88]
[ČSN ISO 5127-6,1994:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001563.htm ]