NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kompatibilita selekčních jazyků
konvertibilita selekčních jazyků
Částečná nebo úplná shoda struktury nebo lexika dvou nebo více selekčních jazyků. V případě rozdílnosti se kompatibility selekčních jazyků dosahuje pomocí propojovacího selekčního jazyka.
[HARROD-1990:153]
[KOVÁŘ-1984:221]
[SCHWARZ-1999:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001565.htm ]