NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
křížový odkaz
křížová reference
Vzájemné propojení příbuzných selekčních údajů odkazem. Podle charakteru vztahu selekčních údajů se křížové odkazy dělí na vylučovací, přidružovací, hromadné, vysvětlující apod.
[CHAN-1995:119-144]
[ČSN ISO 5127-6,1994:12]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001568.htm ]