NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lexikální jednotka
jednoduchý pořádací znak
Sekvence písmen, číslic a dalších specifických znaků používaná pro označení určitého pojmu. V selekčních jazycích založených na bázi přirozeného jazyka je lexikální jednotka reprezentována převážně slovním vyjádřením, obvykle ve formě substantiva nebo substantivního spojení. Termín se někdy používá i v oblasti systematických selekčních jazyků pro označení klasifikačního znaku, resp. obecně pro označení základního prvku jakéhokoliv selekčního jazyka. Z hlediska struktury selekčního jazyka představuje lexikální jednotka jednoduchý pořádací znak. Soubor použitých lexikálních jednotek tvoří lexikum selekčního jazyka.
[SCHWARZ-1999:10-11]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:216]
[CHAN-1995:119-127]
[ČSN ISO 5963,1996:5]
[ČSN ISO 5964,1996:5]
[ČSN 01 0193,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001571.htm ]