NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lingvistická ekvivalence
Shoda významu různých jazykových variant lexikálních jednotky. Termín se obvykle používá v oblasti tvorby a správy vícejazyčných tezaurů.
[ČSN ISO 5127-6,1994:18]
[ČSN ISO 5964,1996:9,13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001573.htm ]