NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
makrotezaurus
metatezaurus
Univerzální tezauru tvořený termíny vysoké úrovně obecnosti a zahrnující širokou oblast poznání.
[SCHWARZ-1999:14]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001574.htm ]