NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
modifikátor
Složka morfologicky rozčlenitelné lexikální jednotky (slovního spojení), která se používá ke zúžení rozsahu základu tím, že specifikuje jednu z jeho podtříd.
[KOVÁŘ-1984:190]
[ČSN 01 0193,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001576.htm ]