NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nedeskriptor
askriptor (zř.)
Lexikální jednotka tezauru, která je tvořena synonymem nebo jiným ekvivalentem termínu zařazeného jako deskriptor. Nedeskriptor se nepoužívá pro indexaci, slouží pouze jako uživatelský vstup do tezauru odkazující prostřednictvím vztahu ekvivalence k příslušnému deskriptoru.
[SCHWARZ-1999:15]
[KOVÁŘ-1984:180]
[ČSN ISO 5127-6,1994:7]
[ČSN ISO 5964,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001581.htm ]