NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nedeskriptorový odstavec
Součást hlavní části tezauru zahrnující nedeskriptor a příslušný deskriptor (příslušné deskriptory), na které daný nedeskriptor odkazuje.
[KOVÁŘ-1984:185-186]
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001582.htm ]