NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepreferovaný termín
Ekvivalent nebo kvaziekvivalent preferovaného termínu; nepreferovaný termín není dokumentu přiřazován, ale slouží jako uživatelský vstup do řízeného slovníku odkazující prostřednictvím vztahu ekvivalence k příslušnému preferovanému termínu. V tezauru je nepreferovaný termín nazýván nedeskriptor.
[SCHWARZ-1999:15]
[ČSN ISO 5963,1996:5]
[ČSN 01 0193,1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001583.htm ]