NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
notace (1)
Symbol vyjádřený posloupností znaků, který se používá k označení tříd klasifikačního schématu, popř. systém těchto symbolů zahrnující i pravidla pro jejich užívání (notační systém). Notace je mezinárodně srozumitelná, protože není vázána na přirozený jazyk. Je žádoucí, aby notace byla expanzivní (otevřená), tj. umožňující začlenění nových entit do klasifikačního schématu (pohostinnost notace), snadno srozumitelná a zapamatovatelná (mnemotechnická). Podle typu použitých znaků se rozlišuje alfabetická, numerická, alfanumerická, čistá, smíšená notace; podle jejich počtu např. binární notace; podle struktury se vyčleňuje strukturovaná, hierarchická, expanzivní, lineární notace.
[HARROD-1990:438]
[KOVÁŘ-1984:53-55]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ODLIS]
[ČSN ISO 5127-6,1994:9]
[ČSN ISO 5127-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001584.htm ]