NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
numerická notace
číselná notace
Notace, jejíž základ se skládá pouze z číslic jedné nebo více číselných soustav.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ČSN ISO 5127-6,1994:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001585.htm ]