NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obsahová analýza
věcná analýza
Analýza obsahu dokumentu zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, příp. časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných selekčních údajů v procesu věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce textu dokumentu.
[ČSN ISO 5127-3A:19]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001586.htm ]