NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paradigmatický vztah
analytický vztah, apriorní vztah, sémantický vztah
Vztah mezi pojmy, popř. výrazy, který existuje nezávisle na větném kontextu; v řízeném slovníku bývá vyjádřen vztahy mezi lexikálními jednotkami (např. vztah synonymie, homonymie, hierarchie, asociace apod.).
[HARROD-1990:559]
[KOVÁŘ-1984:200]
[ČSN 01 0193,1996:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001587.htm ]