NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
partitivní termín
Rozsahově užší termín označující část v partitivním vztahu.
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ČSN 01 0193,1996:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001588.htm ]