NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
personální heslo
osobní heslo
Předmětové heslo obsahující jméno osoby, která je předmětem dokumentu. Analogicky lze charakterizovat personální podheslo.
[CHAN-1995:55-59]
[ČSN 01 0188,1982:18-20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001591.htm ]