NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podheslo
Prvek předmětového hesla, který upřesňuje heslo, tj. první prvek předmětového hesla po obsahové nebo formální stránce. Podle typu uváděných zpřesňujících informací se rozlišuje tematické, geografické, historické, chronologické, korporativní, názvové, personální a formální podheslo.
[CHAN-1995:86-118]
[HARROD-1990:598]
[ČSN 01 0188,1982:3-40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001592.htm ]