NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poloautomatická tvorba tezauru
Proces tvorby tezauru spočívající v kombinaci automatických a intelektuálních postupů.
[SCHWARZ-1999:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001597.htm ]