NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
polyhierarchie
Vztah mezi pojmy založený na vícenásobné hierarchii, kdy je jeden pojem podřazen více než jednomu nadřazenému pojmu.
[ČSN ISO 5127-6,1994:7]
[ČSN 01 0193,1996:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001598.htm ]