NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
polytematický tezaurus
Speciální typ univerzálního tezauru zaměřený na pojmovou oblast vymezenou skupinou oborů.
[SCHWARZ-1999:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001599.htm ]