NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pomocná část tezauru
Část tezauru doplňující hlavní část tištěné verze tezauru, např. rejstříky, systematický seznam lexikálních jednotek, grafické zobrazení apod.
[KOVÁŘ-1984:192-193]
[ČSN ISO 5127-6,1994:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001600.htm ]