NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pomocný znak
Zvláštní druh klasifikačního znaku, který se může připojit k hlavnímu znaku klasifikačního schématu s cílem upřesnit téma vyjádřené hlavním znakem. Pomocné znaky jsou všeobecné a specifické.
[MCILWAINE-2000:27]
[HARROD-1990:47]
[KOVÁŘ-1984:70]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001602.htm ]