NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
postkoordinovaná indexace
postkoordinované indexování, koordinované indexování (zř.), koordinační indexování (zř.), koordinátové indexování (zř.)
Indexace bez předem stanoveného uspořádání lexikálních jednotek nebo klasifikačních znaků obsažených v selekčním obrazu dokumentu. Ke koordinaci (kombinaci) lexikálních jednotek dochází až při vyhledávání.
[SCHWARZ-1999:7-9]
[KOVÁŘ-1984:172-177]
[ČSN ISO 5127-3A:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001605.htm ]