NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
postkoordinovaný selekční jazyk
Selekční jazyk, jehož lexikální jednotky vyjadřují jednoduché pojmy, při indexaci jsou do selekčního obrazu dokumentu zařazovány nezávisle na sobě a k jejich kombinaci dochází až v průběhu vyhledávání. Příkladem postkoordinovaného selekčního jazyka je tezaurus nebo fasetový klasifikační systém.
[SCHWARZ-1999:10]
[KOVÁŘ-1984:16]
[HARROD-1990:580]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001606.htm ]