NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poznámka o rozsahu
Informace specifikující význam lexikální jednotky. Uvádí se v ní např. přesná definice potenciálně nejednoznačných termínů nebo instrukce pro použití lexikální jednotky indexátorem nebo uživatelem.
[UNIMARC/AUTORITY-1995:60]
[HARROD-1990:550]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001607.htm ]