NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prekoordinovaná indexace
prekoordinované indexování
Indexace dokumentů, při které je uspořádání termínů nebo třídicích znaků dáno selekčním jazykem.
[SCHWARZ-1999:7-8]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:116]
[KOVÁŘ-1984:172-177]
[ČSN ISO 5127-3A:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001609.htm ]