NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prvek fasety
fokus
Elementární prvek fasety, který je definovatelný a může stát sám o sobě. Každá faseta má svou tabulku, jejíž znaky jsou prvky fasety.
[HARROD-1990:235]
[ČSN ISO 5127-6,1994:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001612.htm ]