NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětová hesla
jazyk předmětových hesel, selekční jazyk předmětových hesel
Prekoordinovaný selekční informační jazyk používaný pro strukturní zpracování dokumentů nebo dat pomocí abecedně uspořádaných termínů nebo jejich kombinací s cílem umožnit předmětový přístup. Jeho lexikum představuje heslář (příp. pouze předmětový katalog), tj. řízený soubor lexikálních jednotek vybraných z přirozeného jazyka a užívaných k vyjádření témat dokumentů. Lexikální jednotkou je předmětové heslo.
[CHAN-1995:40-54]
[KOVÁŘ-1984:141-143]
[ČSN 01 0188,1982]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001613.htm ]