NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětová katalogizace
1. Proces tvorby předmětových selekčních údajů a jejich přidělování dokumentům. - 2. Nauka o předmětových katalozích a o metodách jejich tvorby.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001614.htm ]