NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětové heslo
prvek předmětového hesla
Jednoslovný nebo víceslovný formálně upravený výraz používaný pro vyjádření obsahu, popř. i formy dokumentu. Předmětové heslo může být jednočlenné, skládající se z jednoho prvku, nebo vícečlenné, skládající se z více prvků (tzv. řetězec předmětového hesla). První prvek v pořadí se nazývá heslo (vstupní prvek), následující prvek je označován jako podheslo, které specifikuje význam hesla. Heslo i podhesla mohou být specifikována doplňkem, který se uvádí v závorce. Podle obsahové charakteristiky se rozlišují hesla a podhesla tematická, geografická, historická, chronologická, korporativní, názvová, personální a formální.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:266]
[CHAN-1995:40-18]
[HARROD-1990:600]
[ČSN 01 0188,1982]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001615.htm ]