NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětové pořádání informací
předmětové třídění (nevh.), předmětové zpracování, verbální pořádací systém, verbální pořádání, verbální klasifikace (zř.)
Druh věcného pořádání informací, při kterém je obsah dokumentu vyjádřen pomocí abecedně uspořádaných hesel, popř. lexikálních jednotek.
[SCHWARZ-1999:6]
[KOVÁŘ-1984:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001616.htm ]