NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předmětový selekční jazyk
Selekční jazyk založený na abecedně uspořádaném systému hesel, popř. lexikálních jednotek. Podle charakteru lexikálních jednotek se rozlišují předmětové selekční jazyky založené na použití klíčových slov (např. klíčová slova z názvu dokumentů, rotované rejstříky), předmětová hesla (jazyk předmětových hesel) a deskriptorové selekční jazyky.
[SCHWARZ-1999:10]
[HARROD-1990:305]
[KOVÁŘ-1984:129]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001617.htm ]