NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přirozený jazyk
Jazyk, který se vyvíjí, jehož pravidla vyplývají z úzu (nejsou definována formálně) a jenž je užíván konkrétním jazykovým společenstvím (např. národní jazyky).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:276]
[ČSN ISO 5127-1,1993:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001618.htm ]