NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přiřazování sémantických kódů
Metoda koordinace termínů vyjadřujících specifické pojmy.
[ČSN ISO 5127-3A:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001620.htm ]