NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
relátor
Slovní výraz, který se používá k rozlišení významu formálně shodných) lexikálních jednotek (homonym) a je jejich nedílnou součástí.
[SCHWARZ-1999:61]
[ČSN 01 0193,1996:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001621.htm ]