NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozvinutý znak
Klasifikační znak tvořený připojením jednoho nebo více pomocných znaků k hlavnímu znaku.
[MCILWAINE-2000:32]
[KOVÁŘ-1984:74]
[HARROD-1990:645-646]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001623.htm ]