NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řízený slovník
Slovník lexikálních jednotek selekčního jazyka uspořádaný specifickým způsobem (např. zahrnuje vztahy ekvivalence, hierarchie a asociace), který slouží pro indexaci a vyhledávání dokumentů.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:306]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001624.htm ]