NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční jazyk
selekční informační jazyk (nevh. V české jazykové praxi se nepoužívá.), katalogizační jazyk (nevh.)
Umělý informační jazyk používaný k vyjádření identifikačních nebo obsahových selekčních údajů za účelem pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Podle typu zpřístupňovaných údajů se vyčleňují dokumentační selekční jazyky a faktografické selekční jazyky, podle charakteru zpřístupňovaných údajů se vyčleňují identifikační selekční jazyky (někdy mj. i specifický umělý jazyk signatur) a věcné selekční jazyky, podle povahy komplexních pořádacích znaků se vydělují prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky.
[SCHWARZ-1999:9]
[KOVÁŘ-1984:14]
[ČSN ISO 5127-6,1994:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001625.htm ]