NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční jazyk s gramatikou
Deskriptorový selekční jazyk, u kterého lze vedle lexikální složky vyčlenit i složku gramatickou, tj. soubor syntaktických a morfologických prostředků aplikovatelný při kombinaci lexikálních jednotek při indexaci.
[SCHWARZ-1999:54-62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001626.htm ]