NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční jazyk s nulovou gramatikou
selekční jazyk bez gramatiky
Deskriptorový selekční jazyk, který zahrnuje pouze lexikální složku.
[SCHWARZ-1999:54-62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001627.htm ]