NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční obraz dokumentu
komplexní pořádací znak, selekční vzorec dokumentu
Množina věcných selekčních údajů vyjadřující obsah dokumentu. Výjimečně se termín používá také pro identifikační část záznamu dokumentu.
[SCHWARZ-1999:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001628.htm ]