NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční údaj
selekční termín, selekční znak, přístupový bod
Jméno, termín, kód atd. zastupující bibliografickou či autoritní entitu. Prostřednictvím selekčního údaje jsou bibliografická nebo autoritní data organizována, vyhledávána a identifikována.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:300]
[HARROD-1990:4]
[USTANOVENÍ-2017:1]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001629.htm ]