NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slovní spojení
sousloví, víceslovná lexikální jednotka
Víceslovný výraz tvořící významovou jednotku.
[ČSN ISO 5127-1,1993:5,9]
[ČSN 01 0193,1996:15]
[CHAN-1995:44-46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001631.htm ]