NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
složený znak
Klasifikační znak tvořený spojením dvou nebo více hlavních nebo rozvinutých znaků pomocí spojovacích symbolů, např. symbolů přiřazení, rozšíření, vztahu (znaménka +, /, : aj.).
[MCILWAINE-2000:34]
[KOVÁŘ-1984:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001632.htm ]