NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
smíšená notace
kombinovaná notace
Notace používající různé druhy symbolů, tj. notace tvořená kombinací písmen různých abeced, čísel různých číselných soustav, nejčastěji kombinací písmen a číslic (alfanumerická notace).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ČSN ISO 5127-6,1994:9]
[HARROD-1990:437]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001633.htm ]